Çöp ve Atık Proje Sergisi

Çöp ve Atık Proje Sergisi

2. ve 3. sınıf “Çöp ve Atık” Proje Sergisi
İstek İzmir Okulları olarak farkındalığı yüksek, doğaya ve çevresine karşı duyarlı öğrenciler yetiştirmek amacıyla okulumuzda çeşitli projeler yapılmaktadır. 2. ve 3. sınıf öğrencilerimiz bu yıl “Çöp ve Atık” projesi için çalıştılar. Bu çalışmaları yaparken öğrencilerimiz, keşfederek ve araştırarak çeşitli bilgiler öğrendiler. Bu bilgilerini deneyler yaparak gözlemleme ve not etme imkanı buldular. Farklı düşünmeye yönelik yöntem ve teknikler kullanarak çalışmalar yaptılar ve grup içerisinde bu becerilerini geliştirdiler. Yaptıkları ürünleri okulumuzdaki sergide ailelerine anlattılar.

Atatürk’ün gösterdiği yolda, O’nun ilke ve devrimlerinin ışığında kaliteli, yenilikçi ve çağdaş eğitim anlayışıyla yoluna devam eden İstek Okulları, benimsediği bu değerler ile başarısını her geçen yıl daha da büyütüyor.