İstek İzmir okulları Akıl Oyunları Yarışmasında!

İstek İzmir okulları Akıl Oyunları Yarışmasında!

İleri Matematik Kulübü öğrencilerimiz 12. Akil Oyunları Yarışmasında okulumuzu başarı ile temsil ederek, keyifli vakit geçirmişlerdir.

Atatürk’ün gösterdiği yolda, O’nun ilke ve devrimlerinin ışığında kaliteli, yenilikçi ve çağdaş eğitim anlayışıyla yoluna devam eden İstek Okulları, benimsediği bu değerler ile başarısını her geçen yıl daha da büyütüyor.