İSTEK İZMİR OKULLARI

İSTEK DERGİ

Yeni; umuttur, heyecandır, bir başka buluşmadır yaşamla. İSTEK Ailesi olarak, bir yeni’yi daha paylaşmanın mutluluğu içindeyiz. Nitelikli ve çağdaş eğitim için sürdürdüğümüz çabalarımızı, süreli bir yayınla destekliyoruz bu kez: İSTEK12.

İSTEK’le, coşkuyla hazırladığımız ve yayın hayatına yeni bir soluk getireceğine inandığımız dergimizde, okullarımızdan yansıyanların yanı sıra, eğitimdeki her türlü gelişmeyi de, makalelerden gezi yazılarına varan geniş bir yelpazede izleyebileceksiniz. Sizlerden gelen değerlendirmeler, ışık tutacak yolumuza; daha da güçleneceğiz.

Yarınlara, İSTEK’le…

www.istek12.com

Atatürk’ün gösterdiği yolda, O’nun ilke ve devrimlerinin ışığında kaliteli, yenilikçi ve çağdaş eğitim anlayışıyla yoluna devam eden İstek Okulları, benimsediği bu değerler ile başarısını her geçen yıl daha da büyütüyor.