İSTEK İZMİR OKULLARI

KAYIT KABUL ŞARTLARI

Anaokullarımıza 2012-2013-2014 doğumlu öğrenciler ön değerlendirme ile;

İlkokullarımızın 1, ve 2. sınıflarına ön görüşme;

İlkokullarımızın 3 ve 4. Sınıflarına ön görüşme ve İSTEK Giriş Sınavı ile,

Ortaokullarımızın 5, 6, 7 ve 8. Sınıflarına ön görüşme ve İSTEK Giriş Sınavı ile,

öğrenci alır.

Atatürk’ün gösterdiği yolda, O’nun ilke ve devrimlerinin ışığında kaliteli, yenilikçi ve çağdaş eğitim anlayışıyla yoluna devam eden İstek Okulları, benimsediği bu değerler ile başarısını her geçen yıl daha da büyütüyor.